Суперечливі імена: (Пере-)Іменування і топонімічна політика в постсоціалістичних країнах ―№1(15), 2020

Зміст

Наталя Кудрявцева
та Микола Гоманюк

СУПЕРЕЧЛИВІ ІМЕНА В ТОПОНІМІЧНИХ ЛАНДШАФТАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ. Вступ PDF

4

Тематичні статті

Микола Гоманюк

ВЕРНАКУЛЯРНІ РЕГІОНИ ТА ДЕРЖАВНІ ІДЕОЛОГІЇ:
ТАВРІЙСЬКИЙ КЕЙС PDF

11

Олександр Голіков

(ПЕРЕ)ЙМЕНУВАННЯ І ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ: МАКРОПОЛИТИКА, ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І РИЗИКИ МЕДІАТИЗАЦІЇ (КЕЙС ХАРКОВА) PDF

15

Наталя Кудрявцева

ПЕРЕВЛАШТУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЛАНДШАФТІ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ: ІДЕОЛОГІЇ ДЕКОМУНІЗАЦІЙНОГО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ PDF

20

Олексій Гнатюк та Анатолій Мельничук

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ АСПЕКТИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ ТОПОНІМІКИ МІСТА КИЄВА PDF

83

Людмила Малес
та Артемій Дейнека

ДИСКУРС ДЕКОМУНІЗАЦІЇ КИЄВА В ДОСВІДІ ПЕРЕЙМЕНУВАНЬ PDF

115

Аугусто Дала Коста

ТОПОНІМІЯ ТА ПРОБЛЕМА ПАМ’ЯТІ Й ІДЕНТИЧНОСТІ У МІСЬКОМУ ЛАНДШАФТІ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ТБІЛІСІ PDF

123

Юрій Капарулін

ЄВРЕЙСЬКІ АГРАРНІ ПОСЕЛЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗМІНА ТОПОНІМІВ ПІД ВПЛИВОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF

172

Ірина Павленко

ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ ТА ДЕКОМУНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО УРБАНІМІКОНУ (НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ ЗАПОРІЖЖЯ) PDF

188


Повна версія числа (ІПЖ №1 2020)

 

 

Запрошення до публікацій

Журнал «Ідеологія и політика» ― запрошення до публікації в 2020 році:

Номер 1, 2021: Універсальні норми в епоху суверенізму

Журнал «Ідеологія та політика» націлено на створення міждисциплінарного майданчика для ведення інформованих і неполітизованих дебатів між дослідниками, що працюють у сфері соціальної філософії, політичної науки, соціології, політичної економії, інтелектуальної історії та культурології. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств.

«Ідеологія та політика» – науковий міждисциплінарний рецензований журнал, який видає Фонд якісної політики. Ми пишаємось тим, що ми – часопис із повним відкритим доступом (тобто, наші читачі мають доступ до наших матеріалів без фінансових, географічних чи інших обмежень). Наші матеріали індексуються системою he DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015), SCOPUS (з 2016) та Index Copernicus (з 2017).

Номер 1, 2021:

Універсальні норми в епоху суверенізму

Колишній консенсус щодо ліберального порядку зазнає ударів з усіх боків. Національні еліти ― як у старих, так і в нових демократіях ― здається, відмовилися від універсальних цінностей, які визначали політичний розвиток після Другої світової війни і після «холодної війни». Замість цього вони виступають за вищість інтересів своїх національних держав ― ця тенденція отримала назву суверенізму. Сьогоднішні сувереністи заперечують легітимність універсальних норм і прав, над- і міжнаціональних суб’єктів, а також глобальних ринкових сил у досягненні популістичних і націоналістичних цілей.

У цьому числі ми спробуємо відповісти на такі запитання:

  • Як сувереністи стали настільки впливовими на міжнародній і національних аренах?
  • Чи можуть норми міжнародного миру і прав людини вижити в світовій системі винятковості?
  • Які можливі наслідки продовження нинішнього тренду для політичних систем в Європі?
  • Який взаємозв’язок існує між наднаціональними правами людини і внутрішнім конституційним правом, особливо в постсоціалістичних країнах?
  • Яка концептуальна мова може адекватно описати поточну зміну? Що таке антіуніверсалізм, антиглобалізм і суверенізм?
  • Які причини занепаду західного ліберального порядку?
  • Які особливості сувереністичної політики Росії і країн Євразії? Чи можуть сувереністичні режими мирно співіснувати? Чи можлива «суверенна демократія»?
  • Як антиліберальний поворот у Східній і Центральній Європі підірвав ліберальну демократію і права людини? Чи підуть сувереністи Східної і Центральної Європи шляхом Росії? Які актори можуть обмежити і повернути назад поширення суверенізму?

Редакція ІП запрошує зацікавлених авторів надсилати свої статті (мінімальна кількість ― 5 тис. слів, максимальна кількість ― 15 тис. слів) до 1 грудня 2020 року на адресу електронної пошти редактора [mikhailminakov1971@gmail.com].

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті англійською, білоруською, українською та російською мовами. Відібрані тексти будуть оприлюднені мовою оригіналу з резюме англійською, російською та українською.

Тексти статей мають відповідати вимогам, що розміщені на сайті журналу за адресою [http://www.ideopol.org/?page_id=128&lang=uk]. Відбір статей відбувається згідно з висновками подвійного анонімного рецензування. Про своє рішення редколегія повідомить авторів не пізніше, ніж через шість місяців після подачі статті.

Публікація в журналі відбувається на безкоштовній та безгонорарній основі.