Category Archives: Без категорії

Радянське і пострадянське право: Перехід від соціалістичної законності до правової держави, що не відбувся

― журнал «Ідеологія і політика», число 2(18), 2021

Редактори числа: Михайло Антонов та Дмитро Вовк

 

Зміст

Михайло Антонов
& Дмитро Вовк

РАДЯНСЬКЕ І ПОСТРАДЯНСЬКЕ ПРАВО: ПЕРЕХІД
ВІД СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ЗАКОННОСТІ
ДО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ, ЯКИЙ НЕ ВІДБУВСЯ

4


ДОСЛІДНИЦЬКІ СТАТТІ


Осмислення права: історична перспектива

Вільям Померанц

РОСІЯ І ВІЧНИЙ ПОШУК ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА:
ЗАРОДЖЕННЯ, ВІДХИЛЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ І ГЛУХИЙ КУТ
*

9

Наталія Варламова

УНІВЕРСАЛЬНІ ПРАВОВІ КОНЦЕПТИ
У РАДЯНСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
**

30

Анна Лукіна

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ: ОСВІТНЯ ФУНКЦІЯ ПРАВА
У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ
*

56

Олена Тимошина
& Світлана Волкова

«ПОНАД БАР’ЄРИ»: ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
ТА АВТОНОМІЇ ПРАВА В УЧЕННІ Л. С. ЯВИЧА
(У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЇ ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ШКОЛИ)
**

75

Дмитро Горін

ПРАВО, ВЛАДА І ВІРА У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА **

98


Захист прав і свобод

Михайло Антонов

ЮРИДИЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА **

120

Андрій Поляков

ПРАВА ЛЮДИНИ: ЇХНІЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ СМИСЛ
ТА ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
**

152

Юрій Пермяков

ВІД ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДО ЗАХИСТУ ПРАВА:
ДІАЛЕКТИКА 1990-Х В ОДНІЙ ДОЛІ
**

194

Сергій Бєлов

ПОСТРАДЯНСЬКЕ СПРИЙНЯТТЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
В РОСІЇ 
**

212


Конституціоналізація права і політики

Сергій Рабінович

ЧИ МОЖЛИВА ДЕПОЛІТИЗАЦІЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ
?

235

Томас Барретт

ОЛІГАРХИ І СУДДІ: ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ СУДІВ
У ПОСТРАДЯНСЬКИХ НЕКОНСОЛІДОВАНИХ ДЕМОКРАТІЯХ
*

259

Ія Осветимська

ДЕФОРМАЦІЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ
ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ У РОСІЇ
**

292

Дмитро Вовк
& Юрій Барабаш

«СУДДІ МАЮТЬ ПОЛІТИЧНЕ ЧУТТЯ».
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
У ПОЛІТИЧНО ЧУТЛИВИХ СПРАВАХ
**

313


РЕЦЕНЗІЇ

Яков Рабкін

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Kenneth B. Moss, Benjamin Nathans, and Taro Tsurumi, eds. (2021). From Europe’s East to the Middle East Israel’s Russian and Polish Lineages. Philadelphia: University of Pennsylvania Press *

336

* — повнотекстова версія статті доступна англійською мовою

** — повнотекстова версія статті доступна російською мовою

ІДЕОЛОГІЯ ТА ОСВІТА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ ― №2(13), 2019

Ольга Шпарага та
Михайло Мінаков
ІДЕОЛОГІЯ Й ОСВІТА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ. Редакторський вступ
Тетяна Щитцова ЯКА КРИЗА? ЧИЯ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ? ПЕРЕГЛЯД ПОНЯТТЯ НАТАЛЬНОСТІ ХАННИ АРЕНДТ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Андрій ЛаврухинІДЕОЛОГІЯ «ЗРАДЯНЩЕННЯ» У ВИЩІЙ ОСВІТІ БІЛОРУСІ: МІЖ МІФОМ ТА РЕАЛЬНІСТЮ
Вікторія ВенгерськаОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ «ІНШОГО» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВПЛИВ ВНУТРІШНЬО- ТА ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ
Павло Кутуєв, Максим Єнін та Світлана КостюкевичВИКЛИКИ УСПІШНОМУ ТРУДОУСТРОЮ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІДЕОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Олександр Голіков УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ПІСЛЯ МАЙДАНУ 2013 РОКУ: ПРАКТИКИ, ОЧІКУВАННЯ ТА (ВИ)ЗНА(ВА)ННЯ
Артем Кройтор, Денис Яковлєв та Катерина Алексенцева-Тімченко«АПОСТОЛИ» ІНДОКТРИНАЦІЇ: ІДЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ВИБОРУ У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІНТЕРВ’Ю ЕКСПЕРТІВ)
Інна ХовракВПЛИВ УНІВЕРСИТЕТІВ НА ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Людмила Сокурянська, Катерина Батаєва та Віль БакіровУКРАЇНСЬКІ ВЕТЕРАНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЛІТАРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ
Аляксей ЛастоўскіВяртанне «доўгай генеалогіі» у школьныя падручнікі па гісторыі Беларусі
Марина БессоноваХОЛОДНА ВІЙНА У ПОСТРАДЯНСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ТА БІЛОРУСЬКИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ)
Надія Коваль та Іван Гомза«ТАК Я УЗДРІВ БЛИСКУЧУ ШКОЛУ ТАМ»: ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Світлана Сторожук, Ігор Гоян, Оксана Федик та Наталія КривдаСВІТОГЛЯДНО-ІДЕОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Весь номер