Category Archives: Архів

УНІВЕРСАЛЬНІ НОРМИ В ЕПОХУ СУВЕРЕНІЗМУ

― № 1(17), 2021

Михайло Мінаков

УНІВЕРСАЛЬНІ НОРМИ В ЕПОХУ СУВЕРЕНІЗМУ. ВСТУП    PDF

4

ТЕМАТИЧНІ СТАТТІ

Концептуальні питання

Юрій Мєлков

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ДО ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ: ЕВОЛЮЦІЯ СУВЕРЕННОСТІ *   PDF

8

Еміль Паїн

УНІВЕРСАЛІЗМ ТА СУВЕРЕНІЗМ:
МАЯТНИК ВЗАЇМОВІДНОСИН **    PDF

22

Руслан Запорожченко

СУВЕРЕНІЗМ ЯК ПОКЛИКАННЯ І ПРОФЕСІЯ: ІМПЕРСЬКЕ КОРІННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ *   PDF

44

Олександр Фісун
& Наталія Вінникова

ДЕ-ЕТАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ
І ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО «МАЙДАНУ» *    PDF

72

Михайло Мінаков

СУВЕРЕНІСТИЧНИЙ ПОВОРОТ. СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ДИСКУСІЙНЕ ПОНЯТТЯ ЗНОВУ *    PDF

88

Гульнара Шайхутдінова

СУВЕРЕНІЗМ И НАЦІОНАЛІЗМ: НАСЛІДКИ
ДЛЯ ФРАГМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА *    PDF

116

Володимир Фадєєв

ПОЗА МЕЖІ НАЦІОНАЛЬНОГО: СОЦІАЛЬНЕ УЯВНЕ
І КОСМОПОЛІТИЗМ    PDF

132

Case Studies

Бойка Стефанова

СУВЕРЕНІЗМ ТА ПОСТ-ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ СУВЕРЕНІТЕТ:
ДОСВІД ЄС *    PDF

168

Марія Снєговая

ГАРМАТИ ЧИ МАСЛО: ЕКОНОМІЧНІ ОЧІКУВАННЯ ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПЕРЕВАГИ РОСІЯН **    PDF

182

Андреас Умланд

ПОСТРАДЯНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РАДИКАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІЗМ У ПОРІВНЯЛЬНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ:
УЛЬТРА-НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ЕТНОЦЕНТРИЧНЕ НЕГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО **    PDF

202

Оксана Дуфенюк

Вплив ЄСПЛ на формування наднаціональної
та національної парадигми прав людини
(український контекст)    PDF

232

Сергій Шенін

НАТО І КОНФЛІКТ МІЖ СУВЕРЕНІЗМОМ ТА УНІВЕРСАЛІЗМОМ **    PDF

251

Віктор Козюк

ЧИ ПРИРЕЧЕНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРОБАНКІВ В ДОБУ ПОПУЛІЗМУ? СУВЕРЕНІЗМ VS ЯКІСТЬ ІНСТИТУТІВ **    PDF

275

РЕЦЕНЗІЇ

Дмитро Хуткий

НАСКІЛЬКИ ПОШИРЕНА ЧИ ЕФЕКТИВНА Е-ДЕМОКРАТІЯ? РЕЦЕНЗІЯ НА БАЗУ ДАНИХ ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АЛЬЯНСУ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ *    PDF

301

Ірина Полець

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Ostap Kushnir. (2020). Business, Values, and EU’s Response to Protests in Ukraine. Cases from 2003-04, 2010, and 2013–14. Warsaw: Lazarski University Press *  PDF

305

Євген Магда

ІДЕЯ, ЧАС ЯКОЇ НАСТАВ. РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: Зміцер Лукашук та Максим Гаруноу. (2020). Беларуская нацыянальная ідэя: што такое Беларусь і хто такія беларусы: восемдзесят пяць кароткіх інтэрв`ю. Мінск: Медысонт    PDF

309

Ігор Ільюшин

РЕЦЕНЗІЯ: Роман Пономаренко. (2018). Галицькі добровольчі полки СС 1943-1944. Історія без прикрас. Тернопіль:
Мандрівець **    PDF

312

Дмитро Горін

ГІЛЧАСТІ ШЛЯХИ МОДЕРНОСТІ: ЖИТТЄСВІТИ, МОДЕРНІЗАЦІЯ І ДЕМОДЕРНІЗАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЯ
НА КНИЖКУ: Михаил Минаков. (2020). Диалектика современности в Восточной Европе. Опыт социально-философского осмысления. Киев: Лаурус **    PDF

317

Михайло Ліпкін

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Сергiй Гiрiк (ред.). (2018). Євреї України: Революцiя й пiсляреволюцiйна модернiзацiя. Полiтика. Культура. Суспiльство. Київ: Laurus, 2018 **  PDF

321

Вcе число одним файлом можно скачати ТУТ.

____________________________________________________________________

* — повнотекстова версія статті доступна англійською мовою

** — повнотекстова версія статті доступна російською мовою

 

 

Образ Іншого у пострадянських суспільствах

журнал “Ідеологія і політика”― число 2(16), 2020

Зміст

Георгій Касьянов
та Михайло Мінаков

ОБРАЗ «ІНШОГО» У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ.
ВСТУП   PDF

4

ТЕМАТИЧНІ СТАТТІ

Концептуальні питання

Сергій Посохов

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ІСТОРИЧНОЇ
ІМАГОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР   PDF

7

Максим Попов

ПОЛІТИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ПОЛІЕТНІЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ: БАЗОВІ КОНЦЕПТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  *   PDF

30

Євген Бистрицький

НАРОДЖЕННЯ ЧУЖОГО З ІДЕНТИЧНОСТІ
СПІЛЬНОТИ   PDF

42

Ольга Куценко,
Катерина Батаєва
та Світлана Бабенко

ПОЛІТИКИ І ПРАКТИКИ ДЕ-ІНШУВАННЯ
ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ *   PDF

62

Case Studies

Вікторія Середа

У ПОШУКАХ ПРИНАЛЕЖНОСТІ. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІНШОГО В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКИХ
ВПО   PDF

83

Петра Колморґен

ДАЛЕКІ ДРУЗІ, БЛИЗЬКІ ВОРОГИ? НЕОДНОЗНАЧНОСТІ ГРУЗИНСЬКОГО ІНШУВАННЯ *   PDF

108

Карлі-Йо T. Сторм

ЯКА VƏTƏN? ВИЗНАЧЕННЯ БАТЬКІВЩИНИ В ОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ ЩОДО ГРУЗИНСЬКОГО АЗЕРО-
ТУРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ *   PDF

129

Георгій Касьянов

УКРАЇНА — ПОЛЬЩА: ЗМАГАННЯ ЗА МИНУЛИМ *   PDF

166

Дмитрій Горін

АНТИНОМІЯ «РОСІЯ — ЗАХІД» ТА ОБРАЗ ІНШОГО В
РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ КУЛЬТУРІ **   PDF

195

Михайло Мінаков

ІНШУВАННЯ ЗСЕРЕДИНИ. ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ У 2015–2018 рр. *   PDF

215

Максим Гон
та Наталія Івчик

ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ: ІНШИЙ ЯК «ВИКЛИК» (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ)  PDF

229

Ольга Кислова,
Ірина Кузіна
та Ірина Дирда

ДОСЛІДЖЕННЯ ОНЛАЙНОВОЇ МОВИ ВОРОЖНЕЧІ
ЩОДО РОМСЬКОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ   PDF

252

Євгенія Горюшина

НЕПРИМИРЕННІ НАРАТИВИ «ПРО ІНШОГО»: ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ ПРО ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У ЧЕЧНІ **   PDF

279

Світлана Чуніхіна

СВОЇ ЧУЖІ: НАПРЯМИ ПРОДУКУВАННЯ І ПСИХОЛОГІЧНА РОЛЬ «ІНШОГО» В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ  PDF

304

ДОСЛІДЖЕННЯ

Ілля Афанасьєв

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ В УКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРАХ У 2010–2019 рр.: НАСТУПИ Й
КОМПРОМІСИ *   PDF

321

Костянтин Федоренко
та Андреас Умланд

МІЖ ФРОНТОМ ТА ПАРЛАМЕНТОМ: ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА НЕРЕГУЛЯРНИХ ЗБРОЙНИХ ГРУП У 2014-2019 pp. **   PDF

340

ДИСКУСІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Олександр Чертенко

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Marco Puleri (2020). Ukrainian, Russophone, (Other) Russian: Hybrid Identities and Narratives in Post-Soviet Culture and Politics. Berlin:
Peter Lang */**  PDF

382

Марко Пулєрі

ВІДПОВІДЬ НА РЕЦЕНЗІЮ ОЛЕКСАНДРА ЧЕРТЕНКА:
ДЕЯКІ ІДЕІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ РУСОФОНІЇ *   PDF

392

Шерзод Єралієв

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Migration as a (Geo-)Political Challenge in the Post-Soviet Space: Border Regimes, Policy Choices, Visa Agendas. Olga R. Gulina. Stuttgart: Ibidem Verlag, 2019 *   PDF

396

 

* — повнотекстова версія статті доступна англійською мовою

** — повнотекстова версія статті доступна російською мовою

 

Повна версія числа може бути завантажена тут.