Category Archives: Архів

Свобода і покора у «довгому 1989 році». Суспільства Східної та Південно-Східної Європи у 1989/91 рр. ― число 3(14), 2019

 

Яна Примаченко          та Михайло Мінаков

ОКСАМИТОВІ РЕВОЛЮЦІЇ 1989:
КІНЕЦЬ ІСТОРІЇ, ЩО ЗАТЯГНУВСЯ?

 

Тематичні статті

Тетяна Пояркова          та Інна Плотницька

ЕВОЛЮЦІЯ ПАТРОН-КЛІЄНТСЬКИХ СТОСУНКІВ У СРСР

 

Іван Гомза                      та Денис Терещенко

РОЗКОЛОТЕ НЕБО: ФАКТОРИ ФРАКЦІОНУВАННЯ ЕЛІТ ПІД ЧАС ПОЛІТИКИ НЕЗГОДИ В НДР У 1989 РОЦІ

 

Уртак Хаміті

ВСЕ ПОЧАЛОСЯ В 1989:
РОЗПАД ЮГОСЛАВІЇ І БОРОТЬБА КОСОВО ЗА СУВЕРЕНІТЕТ

 

Ігор Піляєв

ПРИРОДА ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ:
ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ПОГЛЯД

 

Олег Бажан                      та Олександр Тригуб

ВІДРОДЖЕННЯ УАПЦ В УКРАЇНІ 1989-1990 рр.:
ВІД «НЕФОРМАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ» ДО КОНФЕСІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

 

Роман Горбик,           Яна Примаченко         та Юлія Юрчук

СПІЛЬНА ІСТОРІЯ НА РОЗПОРОШЕНИХ ТЕРЕНАХ:
МЕДІАТИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ

 

Дослідницькі статті

Валентина Романова  та Андреас Умланд  

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ І 2014–2019 рр.:
ПЕРШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ

 

Михайло Мінаков

ПОСТРАДЯНСЬКА СХІДНА ЄВРОПА.
ДОСЯГНЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ У 1991–2020 рр.

 

Рецензії

Євген Магда

ПРАВИЙ ПОВОРОТ УВІМКНЕНО. РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ:
Антон Шеховцов, Russia and the Far Right. Tango Noir

 

Михайло Мінаков

МНОЖИННІ НОСТАЛЬГІЇ ЗА МНОЖИННИМИ ПЕРЕБУДОВАМИ. РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ:
Li Bennich-Björkman, Sergiy Kurbatov (Eds.) When The Future Came. The Collapse of the Soviet Union and the Emergence of National Memory in Post-Soviet History Textbooks

 

Повне число ІПЖ №3(14) 2020 можна побачити ТУТ.

ІДЕОЛОГІЯ ТА ОСВІТА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ ― №2(13), 2019

Ольга Шпарага та
Михайло Мінаков
ІДЕОЛОГІЯ Й ОСВІТА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ. Редакторський вступ
Тетяна Щитцова ЯКА КРИЗА? ЧИЯ РАЦІОНАЛЬНІСТЬ? ПЕРЕГЛЯД ПОНЯТТЯ НАТАЛЬНОСТІ ХАННИ АРЕНДТ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Андрій ЛаврухинІДЕОЛОГІЯ «ЗРАДЯНЩЕННЯ» У ВИЩІЙ ОСВІТІ БІЛОРУСІ: МІЖ МІФОМ ТА РЕАЛЬНІСТЮ
Вікторія ВенгерськаОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ «ІНШОГО» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ВПЛИВ ВНУТРІШНЬО- ТА ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ
Павло Кутуєв, Максим Єнін та Світлана КостюкевичВИКЛИКИ УСПІШНОМУ ТРУДОУСТРОЮ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІДЕОЛОГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
Олександр Голіков УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ПІСЛЯ МАЙДАНУ 2013 РОКУ: ПРАКТИКИ, ОЧІКУВАННЯ ТА (ВИ)ЗНА(ВА)ННЯ
Артем Кройтор, Денис Яковлєв та Катерина Алексенцева-Тімченко«АПОСТОЛИ» ІНДОКТРИНАЦІЇ: ІДЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЛІГІЙНОГО ВИБОРУ У СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІНТЕРВ’Ю ЕКСПЕРТІВ)
Інна ХовракВПЛИВ УНІВЕРСИТЕТІВ НА ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Людмила Сокурянська, Катерина Батаєва та Віль БакіровУКРАЇНСЬКІ ВЕТЕРАНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЛІТАРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ОСВІТНІ ПРАКТИКИ
Аляксей ЛастоўскіВяртанне «доўгай генеалогіі» у школьныя падручнікі па гісторыі Беларусі
Марина БессоноваХОЛОДНА ВІЙНА У ПОСТРАДЯНСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ТА БІЛОРУСЬКИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ)
Надія Коваль та Іван Гомза«ТАК Я УЗДРІВ БЛИСКУЧУ ШКОЛУ ТАМ»: ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Світлана Сторожук, Ігор Гоян, Оксана Федик та Наталія КривдаСВІТОГЛЯДНО-ІДЕОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Весь номер