All posts by Mikhail Minakov

(Пере)винайдення мультикультуралізму в Україні:
Моделі, практики та дискурси

— число № 2(21), 2022

Гостьові редактори числа: Володимир Кравченко та Сергій Посохов

 

Зміст

 

Володимир Кравченко
& Сергій Посохов

(ПЕРЕ)ВИНАЙДЕННЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
В УКРАЇНІ: МОДЕЛІ, ПРАКТИКИ ТА ДИСКУРСИ
Передмова

4

СТАТТІ

Андрій Артеменко

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ
СОЦІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПОСТМОДЕРНУ

8

Оксана Довгополова

МОЖЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
ЛОКАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В УКРАЇНІ
В СИТУАЦІЇ ВІЙНИ (ПРИКЛАД ОДЕСИ)

19

Артем Харченко

ЄВРЕЙСЬКА МІГРАЦІЯ ЗА СМУГУ ОСІЛОСТІ:
ВИПАДОК ХАРКОВА В ПІЗНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

34

Сергій Посохов

ІСТОРИЧНА ЛЕГІТИМАЦІЯ ЯК НАПРЯМ
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ТОВАРИСТВ (НА МАТЕРІАЛАХ ВЕЛИКИХ МІСТ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ)

53

Юрій Радченко

НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ
ГОЛОКОСТУ В УКРАЇНІ

З ПОЗИЦІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

85

Юлія Сорока

КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ У СОЦІОЛОГІЧНІЙ
ПЕРСПЕКТИВІ: ПОЛІКУЛЬТУРНЕ СУСПІЛЬСТВО, ВЛАДА, ДІАЛОГ

105

Наталія Венгер & Володимир Мартиненко

«КРУЇЗИ МЕНОНІТСЬКОЇ СПАДЩИНИ» У МІСТАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ: ЕМОЦІЙНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА СВІТОГЛЯДНИЙ ДІАЛОГ ІЗ ВТРАЧЕНОЮ
ТА НАБУТОЮ БАТЬКІВЩИНОЮ, 1995—2018
*

119

РЕЦЕНЗІЇ

Марко Павлишин

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: Юрій Шаповал (2022)
Непрощений: Олександр Довженко і комуністичні
спецслужби
. Київ, Warszawa: Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень НАНУ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
*

140

Алла Петренко-Лисак

МУЗА МІСЬКОГО ШАЛЕНСТВА В ПОТОКАХ МІСТ ХХІ СТОЛІТТЯ. РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ:
Блер О. Рубл (2021). Муза міського шаленства.
Як перформативні мистецтва парадоксальним чином перетворюють охоплені конфліктами міста на центри культурних інновацій.

Перекл. з англ. О. Камишникова, О. Узлова;
вступ Н. Мусієнко. Київ: ArtHuss

144

Євген Рачков

БУНТІВНЕ ПРАВО НА МІСТО, АБО ЯК
УРБАНІСТИЧНА КРИЗА СТРУКТУРУЄ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗМІНЮЄ МІСЬКИЙ ПРОСТІР.
РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ: Гарві, Девід. (2021). Бунтівні міста. Від права на місто до міської революції. Київ: Медуза

152

___________________________________________

* — повнотекстова стаття доступна лише англійською  
Повна версія числа №2(21), 2022, журналу “Ідеологія і політика” доступна ТУТ 

Долі філософії після розпаду СРСР

— №1 (20) 2022 року

Редактор числа: Михайло Мінаков 

Зміст

Михайло Мінаков

ДОЛІ ФІЛОСОФІЇ ПІСЛЯ РОЗПАДУ СРСР

4


ДОСЛІДНИЦЬКІ СТАТТІ


Передісторія пострадянського становища

Михайло Мінаков

ПЕРЕДІСТОРІЯ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ФІЛОСОФІЙ *

7

Сергій Григоришин

ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОШУК ГЕОРГІЯ ЩЕДРОВИЦЬКОГО
ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ШКОЛА
**

44


З
розуміти сучасне філософське становище

Тетяна Щітцова

ФІЛОСОФІЯ ЯК РЕАЛІСТИЧНА УТОПІЯ:
ОСОБИСТИЙ ПОГЛЯД НА ЕМАНСИПАЦІЮ ФІЛОСОФІЇ У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ БІЛОРУСІ
**

144

Оксана Йосипенко
& Сергій Йосипенко

ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЮВАННЯ ПОЛЯ

165

Александру Космеску

КОНСТРУЮЧИ ФІЛОСОФСЬКИЙ ГОЛОС:
ДИСКУРСИВНІ ПОЗИЦІЇ У МОЛДАВСЬКОМУ
ЖУРНАЛІ ФІЛОСОФІЇ І
*

180

Лаша Харазі

ПИТАННЯ ПРО ФІЛОСОФІЮ І ГРУЗІЯ *

205


Виміри сучасних філософій

Майя Куле

ФІЛОСОФІЯ У ЛАТВІЇ ЗА 40 РОКІВ (1982–2022) **

219

Вадим Менжулін

ТЕМАТИЧНІ ПОЛЯ І МЕТОДОЛОГІЧНІ КООРДИНАТИ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

251

Вікторас Бахметьєвас

ФІЛОСОФІЯ У ЛИТВІ ПІСЛЯ 1989 РОКУ *

282

Денис Кірюхін

ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ПОСТРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ **

300

Віталій Терлецький

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ КАНТА У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991–2021)

328


РЕЦЕНЗИИ

Віктор Полєтко

ВІД КУЛЬТУРНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ЕТОСУ: КВИТОК В ОБИДВА КІНЦЯ. РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ:
Denys Kiryukhin (ed.) (2021). Community and Tradition in Global Times. Washington, D.C: Council for Research in Values and Philosophy
*

344

Повна версія числа доступна для завантаження ТУТ.


* — повнотекстова стаття доступна на англійській мові
** — повнотекстова стаття доступна на російській мові