Інструкції для авторів

Правила подачі текстів

1. Пропонуючи рукопис для публікації в журнал «Ідеологія і політика», Ви гарантуєте, що:

а) стаття (будь-які її частини, її скорочений або розширений варіант) досі ніде не була опублікована жодною мовою ні у друкованому, ні в електронному вигляді, одночасно не пропонується ніякому іншому виданню і не буде пропонуватися іншому виданню, поки не вирішиться питання про публікацію статті в журналі;

b) Ви є автором статті й у ній не використані фрагменти з раніше опублікованих статей інших авторів без чіткої вказівки на ці джерела; дослідження, на яке спирається Ваш текст, проведене Вами. У випадку, якщо дослідження проводилося дослідницькою групою, то всі учасники групи (незалежно від статусу, наукового ступеня та посади) повинні бути зазначені або в якості співавторів, або в примітці на початку статті;

с) подане до ІПЖ дослідження оцінюється двома рецензентами; у разі негативної оцінки, редактори не мають права прийняти статтю до публікації; з правничих міркувань, редактори не можуть надавати інформацію про деталі негативних рецензій; подаючи текст до ІПЖ, автор погоджується з цими умовами.

2. Перш ніж подати текст до нашого журналу, переконайтеся, що він відповідає нижче зазначеним вимогам. Це допоможе і авторові, й редакції оцінити статтю та ухвалити рішення щодо публікації у найкоротший можливий термін.

а) текст (doc або docx; Times New Roman; размір шрифта 14; пробіли – 1.5, з другого  абзацу – відстань 1.25 мм) слід почати з назви статті;

b) після назви статті вкажіть повне імя та прізвище автора/ів, назву установи, де працю автор, та (якщо він є у автора) код ORCid;

c) далі слід додати анотацію (із зазначенням основної ідеї та тези статті, основних аргументів та висновків; просимо памятати, що анотація має також мотивувати читача прочитати статтю повністю) і ключові слова (від трьох до семи); цю частину тексту слід виділити курсивом; інформацію за пунктами а), b) і c) слід надати українською, англійською та російською мовами;

d) в основній частині тексту статті посилання слід оформляти вередині тексту за наступними взірцями: (Прізвище Рік: Сторінка); наприклад, (Lackoff 1992: 32), (Ivanov 2010: 3), (Rabkin et al. 2013: 12–13) чи (Pavlenko 1999: 12–13); (зверніть увагу на довжину тире між цифрами; таке ж тире слід використати у тексті між датами чи іншими цифрами без пробілів);

e) використовуйте посторінкові виноски лише у випадку, якщо Ви щось не можете висловити в основному тексті; не давайте посилання у виносках;

f) чітко виділяйте жирным шрифтом розділи Вашої статті; наприкінці назви не ставте крапку;

g) якщо авторові треба виділити цитату чи термін, застосовуйте лише подвійні лапки «» (або “” в англомовному тексті);

h) просимо використовувати такий спосіб оформлення джерел у бібліографії:

— книга: Abrams, Hue. (2006). Abrams’ angiography: interventional radiology. New York: Williams & Wilkins. або Pavlenko, Ivan. (2001). V poiskakh istiny. Kiev: LTD.  ; просимо повністю вказувати ім’я і прізвище автора/ів;

— стаття (в друкованому журналі): Klein, Mike, Abrams, Marry & Manno, Roger. (2009). U.S. Constitution on the rights of minority. Journal of Law 2(13): 34–45. або Klochko, Sergei & Ivakhnenko, Petro. (2001). Visnyk Enskogo universytetu: istorija, politiolohija, pravo 3(44): 4–14. (зверніть увагу на довжину тире між сторінками);

— електронні джерела:

— офіційний документ або закон: Paris Communiqué. (2018). Paris Communiqué. Oficijnyj sajt Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny, 12 March, https://mon.gov.ua/ storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (accessed 11 June 2019).

— інформація з сайту : Trippl, Michael, Sinozic, Thomas & Smith, Hall. (2014). The Role of Universities in Regional Development: Conceptual Models and Policy Institutions in the UK, Sweden and Austria. Lund University, 12 July, http://wp.circle.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/201413_Trippl_et_al.pdf (accessed 11 June 2019).

— електронні ЗМІ: Ukrainska Pravda. (2019). Zahalnyi straik pochavslia u Kyievi. Ukrainska Pravda, 12 March, http://pravda.com.ua/7645 (accessed 11 June 2019).

— інше: Kotos, Barry. (2015). The Local Economic Impact of Universities. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies, 17 October, http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/7645/1/Kotosz-Gaunard%20Anderson-Lukovics-The%20local%20economic%20impact%20of%20universities-REDETE.pdf (accessed 11 June 2019).

— розділ у колективній монографії або збірці статтей: Zadora, Anna Maria. (2011). The Politics of History Textbooks. In Nation-Building and History Education, Zero, Jared & Constance, Paul (eds). Dordrecht: Springer, 117–129. або Krasnov, Sergei. (1998). Obrazovanie profsoiuzov v Odesse [from Rus.: Creation of trade-unions in Odessa]. V Sotsialnyie dvizhenia Jugo-Zapadnogo Kraia Rossiiskoi imperii [from Rus.: Social movements of the South-Western Krai of Russian Empire], Soloviev, Ivan (red.). Moskva: Topos, 34–67. (зверніть увагу на відсутність знаків після слова In або V);

i) просимо транслітерувати усі назви кириличних джерел (білоруською, російською та українською мовами) латиницею, використовуючи цей вебсайт для більшої ефективності; просимо подавати переклад англійською усіх неанглійських назв у фігурних [] дужках; наприклад, Krasnov, Sergei. (1998). Obrazovanie profsoiuzov v Odesse [from Rus.: Creation of trade-unions in Odessa]. V Sotsialnyie dvizhenia Jugo-Zapadnogo Kraia Rossiiskoi imperii [from Rus.: Social movements of the South-Western Krai of Russian Empire], Soloviev, Ivan (red.). Moskva: Topos, 34–67.

j) у випадку оформлення посилання на перевидання значущого тексту, просимо указати у фігурних дужках дату першого видання; наприклад, Kant, Imanuel. ([1781] 2011). Critique of pure reason. London: Routledge.

k) якщо у списку бібліографії є кілька джерел одного й того самого автора, видані у той самий рік, просимо указувати в посиланні різ із додаванням латинських літер a, b, і т.д.; приміром, (Jones 2013b: 33).

3. Якщо автор бажає подякувати комусь, або дати інформацію про проект чи інше, просимо вказати це у першій виносці під назвою статті.

4. Публікація в журналі «Ідеологія і політика» відбувається на безоплатній та  безгонорарній основі.

5. Журнал не приймає статті з понад трьома співавторами.

Пропонуємо також врахувати поради Володимира Сацика у підготовці Вашої статті. Редакція щиро вдячна панові Сацику за ці поради!