Суперечливі імена: (Пере-)Іменування і топонімічна політика в постсоціалістичних країнах ―№1(15), 2020

Зміст

Наталя Кудрявцева
та Микола Гоманюк

СУПЕРЕЧЛИВІ ІМЕНА В ТОПОНІМІЧНИХ ЛАНДШАФТАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ. Вступ PDF

4

Тематичні статті

Микола Гоманюк

ВЕРНАКУЛЯРНІ РЕГІОНИ ТА ДЕРЖАВНІ ІДЕОЛОГІЇ:
ТАВРІЙСЬКИЙ КЕЙС PDF

11

Олександр Голіков

(ПЕРЕ)ЙМЕНУВАННЯ І ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ: МАКРОПОЛИТИКА, ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ І РИЗИКИ МЕДІАТИЗАЦІЇ (КЕЙС ХАРКОВА) PDF

15

Наталя Кудрявцева

ПЕРЕВЛАШТУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЛАНДШАФТІ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ: ІДЕОЛОГІЇ ДЕКОМУНІЗАЦІЙНОГО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ PDF

20

Олексій Гнатюк та Анатолій Мельничук

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ АСПЕКТИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ ТОПОНІМІКИ МІСТА КИЄВА PDF

83

Людмила Малес
та Артемій Дейнека

ДИСКУРС ДЕКОМУНІЗАЦІЇ КИЄВА В ДОСВІДІ ПЕРЕЙМЕНУВАНЬ PDF

115

Аугусто Дала Коста

ТОПОНІМІЯ ТА ПРОБЛЕМА ПАМ’ЯТІ Й ІДЕНТИЧНОСТІ У МІСЬКОМУ ЛАНДШАФТІ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ТБІЛІСІ PDF

123

Юрій Капарулін

ЄВРЕЙСЬКІ АГРАРНІ ПОСЕЛЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗМІНА ТОПОНІМІВ ПІД ВПЛИВОМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF

172

Ірина Павленко

ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ ТА ДЕКОМУНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО УРБАНІМІКОНУ (НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ ЗАПОРІЖЖЯ) PDF

188


Повна версія числа (ІПЖ №1 2020)