Про журнал

«Ідеологія та політика» — науковий міждисциплінарний рецензований журнал, який видає Фонд якісної політики.

ISSN 2227-6068

Журнал «Ідеологія та політика» націлено на створення міждисциплінарного майданчика для ведення інформованих і неполітизованих дебатів між дослідниками, що працюють у сфері соціальної філософії, політичної науки, соціології, політичної економії, інтелектуальної історії та культурології. Журнал присвячено тому, аби дедалі краще розуміти соціально-політичні процеси у пострадянських Білорусі, Молдові, Росії та Україні. Він сприяє вивченню ідеологічних та інтелектуальних питань, що виникають у процесі формування нових суспільств. Автори журналу «Ідеологія та політика» досліджують, як ці нові суспільства визнають нову соціально-економічну реальність, а також зміну цінностей і засадничих ідей нових політичних інститутів. Вони також розглядають, в яких образах новопосталі суспільства бачать себе, своє минуле і майбутнє. Журнал «Ідеологія та політика» пропонує своїм читачам теоретичні та емпіричні роботи, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців.

Журнал «Ідеологія та політика» присвячено аналізу ідеологій у їх політичній, соціальній та концептуальної формах. Ми визнаємо, складність та невизначеність поняття ідеології. Зважаючи на цю складності, ІПфокусує свої публікації на широкому спектрі проявів ідеології, у тому числі:

  • політичні ідеології, політична культура і дискурс
  • феномени влади
  • епістемологічні питання істини, цінностей, легітимності та інституалізації
  • панування, експлуатація і солідарність
  • проблеми взаємовизнання
  • колективна ідентичність та історична пам’ять
  • ідеологічні традиції та інновації

Заснований Фондом якісної політики (Фонд), ІП підтримує обговорення історичних, культурних та етичних аспектів політичної діяльності, з метою внести свій доробок у розвиток міждисциплінарних досліджень сучасної ідеології та якісного поліпшення політики у країнах регіону.

Ми пишаємось тим, що ми — часопис із повним відкритим доступом (тобто, наші читачі мають доступ до наших матеріалів без фінансових, географічних чи інших обмежень). Наші матеріали індексуються системою DOAJ (Directory of Open Access Journals, з 2015), SCOPUS (з 2016) та Index Copernicus (з 2017).

DOAJ

SCOPUS

IC

Журнал «Ідеологія та політика» видається двічи або тричі на рік в електронній формі. Всі публікації у нашому часописі безкоштовні. Всі подані тексти розглядаються безкоштовно.

Для залучення більшої кількості думок і зміцнення міжнародного діалогу журнал «Ідеологія та політика» приймає статті мовами країн регіону з резюме англійською, російською та українською мовами.

Журнал не приймає на розгляд статті, де більше трьох співавторів.

Кожне подане до ІПЖ дослідження оцінюється двома рецензентами на умовах анонімності. У разі негативної оцінки, редактори не мають права прийняти статтю до публікації. З правничих міркувань, редактори не можуть надавати інформацію про деталі негативних рецензій. Подаючи текст до ІПЖ, автор погоджується з цими умовами, етичним кодексом та загальною метою нашого журналу.

Видавцем журналу “Ідеологія і політика” є Фонд якісної політики. Наша поштова адреса:

Mykhailo Minakov

via Giuseppe Compagnoni, 33

Milan 20129 Italia

Наш e-mail: editor@www.ideopol.org

Наш телефон: +39 324 548 8286