Образ Іншого у пострадянських суспільствах

журнал “Ідеологія і політика”― число 2(16), 2020

Зміст

Георгій Касьянов
та Михайло Мінаков

ОБРАЗ «ІНШОГО» У ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВАХ.
ВСТУП   PDF

4

ТЕМАТИЧНІ СТАТТІ

Концептуальні питання

Сергій Посохов

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ІСТОРИЧНОЇ
ІМАГОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР   PDF

7

Максим Попов

ПОЛІТИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ПОЛІЕТНІЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ: БАЗОВІ КОНЦЕПТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  *   PDF

30

Євген Бистрицький

НАРОДЖЕННЯ ЧУЖОГО З ІДЕНТИЧНОСТІ
СПІЛЬНОТИ   PDF

42

Ольга Куценко,
Катерина Батаєва
та Світлана Бабенко

ПОЛІТИКИ І ПРАКТИКИ ДЕ-ІНШУВАННЯ
ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ *   PDF

62

Case Studies

Вікторія Середа

У ПОШУКАХ ПРИНАЛЕЖНОСТІ. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІНШОГО В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНСЬКИХ
ВПО   PDF

83

Петра Колморґен

ДАЛЕКІ ДРУЗІ, БЛИЗЬКІ ВОРОГИ? НЕОДНОЗНАЧНОСТІ ГРУЗИНСЬКОГО ІНШУВАННЯ *   PDF

108

Карлі-Йо T. Сторм

ЯКА VƏTƏN? ВИЗНАЧЕННЯ БАТЬКІВЩИНИ В ОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ ЩОДО ГРУЗИНСЬКОГО АЗЕРО-
ТУРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ *   PDF

129

Георгій Касьянов

УКРАЇНА — ПОЛЬЩА: ЗМАГАННЯ ЗА МИНУЛИМ *   PDF

166

Дмитрій Горін

АНТИНОМІЯ «РОСІЯ — ЗАХІД» ТА ОБРАЗ ІНШОГО В
РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ КУЛЬТУРІ **   PDF

195

Михайло Мінаков

ІНШУВАННЯ ЗСЕРЕДИНИ. ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ У 2015–2018 рр. *   PDF

215

Максим Гон
та Наталія Івчик

ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТІ: ІНШИЙ ЯК «ВИКЛИК» (НА ПРИКЛАДІ М. РІВНЕ)  PDF

229

Ольга Кислова,
Ірина Кузіна
та Ірина Дирда

ДОСЛІДЖЕННЯ ОНЛАЙНОВОЇ МОВИ ВОРОЖНЕЧІ
ЩОДО РОМСЬКОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ   PDF

252

Євгенія Горюшина

НЕПРИМИРЕННІ НАРАТИВИ «ПРО ІНШОГО»: ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ ПРО ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ У ЧЕЧНІ **   PDF

279

Світлана Чуніхіна

СВОЇ ЧУЖІ: НАПРЯМИ ПРОДУКУВАННЯ І ПСИХОЛОГІЧНА РОЛЬ «ІНШОГО» В УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬСТВІ  PDF

304

ДОСЛІДЖЕННЯ

Ілля Афанасьєв

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ В УКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРАХ У 2010–2019 рр.: НАСТУПИ Й
КОМПРОМІСИ *   PDF

321

Костянтин Федоренко
та Андреас Умланд

МІЖ ФРОНТОМ ТА ПАРЛАМЕНТОМ: ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА НЕРЕГУЛЯРНИХ ЗБРОЙНИХ ГРУП У 2014-2019 pp. **   PDF

340

ДИСКУСІЇ ТА РЕЦЕНЗІЇ

Олександр Чертенко

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Marco Puleri (2020). Ukrainian, Russophone, (Other) Russian: Hybrid Identities and Narratives in Post-Soviet Culture and Politics. Berlin:
Peter Lang */**  PDF

382

Марко Пулєрі

ВІДПОВІДЬ НА РЕЦЕНЗІЮ ОЛЕКСАНДРА ЧЕРТЕНКА:
ДЕЯКІ ІДЕІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ РУСОФОНІЇ *   PDF

392

Шерзод Єралієв

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИЖКУ: Migration as a (Geo-)Political Challenge in the Post-Soviet Space: Border Regimes, Policy Choices, Visa Agendas. Olga R. Gulina. Stuttgart: Ibidem Verlag, 2019 *   PDF

396

 

* — повнотекстова версія статті доступна англійською мовою

** — повнотекстова версія статті доступна російською мовою

 

Повна версія числа може бути завантажена тут.