Етичний кодекс

Етичний кодекс журналу «Ідеологія і політика»

Видаючи науковий рецензований журнал, ми створюємо важливу платформу обміну науковими знаннями. Публікація в рецензованих журналах – з точки зору методу і етики – є важливою частиною дослідницької роботи. Зловживання з боку редакторів, рецензентів та авторів, таким чином, становлять загрозу розвиткові науки. У зв’язку з цим, дуже важливо дотримуватися етичних стандартів академічних видань.

На підставі рекомендацій Комітету видавничої етики (http://publicationethics.org/), Elsevier (http://www.elsevier.com/editors/perk/what-is-elseviers-position-on-publishing-ethics) і Scopus ( http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection), Редакційна Рада затвердила такі принципи для роботи редакторів, рецензентів та авторів журналу «Ідеологія і політика».

  1. Обов’язки редактора і членів редакції

1.1. Редактор/ка несе відповідальність за ухвалення рішень про те, які з поданих статей будуть опубліковані. У своїх рішеннях редактор/ка керується цими правилами, а також законами, що стосуються наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Рішення редактора/ки мають ухвалюватися в найкращих інтересах журналу і враховувати думку інших редакторів та рецензентів.

1.2. Редактор/ка і члени редакції оцінюють представлені рукописи за їхнім змісту, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, або політичних уподобань їхніх авторів.

1.3. Редактор/ка і члени редакції не повинні розкривати інформацію про надані статті нікому, окрім самих авторів, рецензентів та інших працівників редакції.

1.4. Ідеї та дані представлених рукописів не можуть використовуватися у власних дослідженнях редактора/ки та/або членів редакції без письмової згоди автора/ка.

1.5. Додаткові поради щодо етичних аспектів роботи редакторів та членів редакції знаходяться в Кодексі редакторської етики та найкращих практик редакторської роботи COPE [http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf].

  1. Зобов’язання рецензентів

2.1. Експертна оцінка поданих рукописів дозволяє редактору/ці ухвалити правильні рішення щодо публікації найкращих статей в журналі «Ідеологія і політика». В окремих випадках, рецензент/ка може допомогти автору/ці у вдосконаленні роботи за посередництва редакції.

2.2. Рецензент/ка може відмовитися від оцінки поданих матеріалів, якщо він/вона 1) відчуває себе недостатньо кваліфікованим для оцінки представленого дослідження, або 2) що він/вона не в змозі провести оцінювання рукописц в розумні терміни.

2.3. Кожен рукопис, поданий на рецензію, є конфіденційним документом. Рукописи можуть обговорюватися лише з тими особами, які належать до редакції журналу «Ідеологія і політика».

2.4. Відгуки про рукописи мають прагнути об’єктивності. Рецензенти мають аргументувати свої оцінки і уникати особистої критики.

2.5. Очікується, що рецензент укаже на важливі публікації, які не були зазначені автором у матеріалі. Крім того, очікується, що рецензент/ка вкаже на відомі йому/їй суттєві подібності або збіги частин рукопису і вже опублікованих текстів.

2.6. Інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні бути конфіденційними і не можуть використовуватися в інтересах рецензентів. Очікується, що рецензенти відмовляться від оцінки рукописів, щодо яких у них конфлікт інтересів (у результаті конкуренції, співробітництва чи інших зацікавлених стосунків з будь-ким з авторів або їхніх установ).

2.7. Додаткові поради щодо етичних аспектів роботи рецензентів містяться у Кодексі етичних принципів рецензентів СОРЕ [http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf].

  1. Зобов’язання авторів

3.1. Очікується, що автори статей вміщують у них точний звіт про свої дослідження. Основні ідеї і дані, наведені в статтях, мають бути точними й перевіреними. Неточні й неперевірені твердження в статтях суперечать вимогам наукової етики і є неприйнятними.

3.2. Очікується, що автори передають редакції журналу «Ідеологія і політика» власні оригінальні тексти. При використанні ідей і/або слів інших авторів, мають застосовуватися академічні правила цитування. Крім того, очікується, що автори вкажуть на публікації, які були визначальними для їх дослідження.

3.3. Очікується, що автори подають в журнал «Ідеологія і політика» тексти, які раніше не публікувалися.

3.4. Авторство статей стосується лише тих, хто вніс значний вклад у розробку та підготовку повідомлення про дослідження. Всі, хто вніс свій внесок у підготовку тексту статті, повинні бути вказані в якості співавторів.

3.5. Очікується, що автори вкажуть на можливість конфлікту інтересів, які могли вплинути на результати досліджень. Джерела підтримки авторів/досліджень мають вказуватись у поданих рукописах.